“Psikolog” unvanıyla mezun olan öğrencilerimiz hastaneler, üniversiteler, özel danışma merkezleri, toplum ruh sağlığı merkezleri, özel eğitim merkezleri, çocuk yuvaları, kreş ve huzurevleri, ilk ve ortaöğretim kurumları, çocuk ve aile mahkemeleri, cezaevi ve ıslahevleri, psikoteknik değerlendirme merkezleri, insan kaynakları birimleri, sivil toplum kuruluşları, kitle iletişimi ile ilgili kurum ve kuruluşlar, kamuoyu araştırma merkezleri ve çeşitli bakanlıklarda çalışma olanağı bulmaktadır. Lisansüstü eğitimlerine devam eden mezunlar, üniversitelerdeki çeşitli akademik pozisyonlarda istihdam olanağına sahiptir.