0 : Desteklemiyor   1 : Alt seviyede destekliyor   2 : Orta seviyede destekliyor   3 : Üst seviyede destekliyor

Alan Yeterlilikleri (Çıktıları)

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

 

 

2

3

2

2

2

2

2

2

2

3

Bölümün, matematik, istatistik ve ekonomi gibi farklı disiplinlerle ilişkisini anlar. 

0

0

 

3

2

2

 

2

 

2

2

3

Sosyal bilimlerde disiplinlerarası yaklaşımların farkında olur.

2

2

3

2

3

2

3

3

3

3

3

3

Sosyal bilimlerdeki farklı konuları güncel olaylarla ilişkilendirme becerisine sahip olur.

2

2

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

Sosyal bilimlerin araştırdığı konuları yazılı ve sözlü olarak analiz eder.

2

2

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

Eleştirel düşünme becerileri geliştirir.

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

Mesleki alanındaki etik sorumluluklarının farkında olur.

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

3

Bilgiye erişip kütüphane ve elektronik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilir.

 

 

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Bireysel çalışma ve grup çalışması yapabilme becerisine sahiptir.

 

 

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Katma değer sağladığı kurum ve kuruluşlar için amaç ve hedef belirler.

 

 

 

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Katma değer sağladığı kurum ve kuruluşlarda alanına ilişkin bilgileri kullanarak görsel, sözel ve/veya sayısal verileri yorumlar, analiz eder ve strateji oluşturur.

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2