Yan Dal Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü yan dalı programını başarıyla tamalamak için toplam en az 60 AKTS kredi yükü kadar ders alınmalı ve başarıyla geçilmelidir. Yan dal programı için gereken dersler ve kredileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yan Dal Programı: 60 AKTS[2]

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

POLS 101

Siyaset Bilimine Giriş

3

0

3

7

POLS 217

Uluslararası İlişkilere Giriş

3

0

3

6

POLS 215

Karşılaştırmalı Siyaset

3

0

3

6

POLS 301

Uluslararası İlişkiler Teorileri

3

0

3

5

POLS 332

Politik Ekonomi

3

0

3

5

POLS XXX

Yukarıda belirtilmeyen POLS  kodlu derslerden bir tanesi

3

0

3

 

POLS XXX

Yukarıda belirtilmeyen POLS  kodlu derslerden bir tanesi

3

0

3

 

POLS XXX

Yukarıda belirtilmeyen POLS  kodlu derslerden bir tanesi

3

0

3

 

POLS XXX

Yukarıda belirtilmeyen POLS  kodlu derslerden bir tanesi

3

0

3

 

POLS XXX

Yukarıda belirtilmeyen POLS  kodlu derslerden bir tanesi

3

0

3

 

POLS XXX

Yukarıda belirtilmeyen POLS  kodlu derslerden bir tanesi

3

0

3

 

Çift Ana Dal Programı

Çift Ana Dal Programıyla Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden lisans derecesi almak isteyen diğer bölüm öğrencileri toplam 240 AKTS kredi yükü kadar ders alıp başarıyla geçmelidirler.

[2] POLS Yan Dal Programı öğrencisi mezuniyet için asgari 60 AKTSye ulaşmakla yükümlüdür. Zorunlu olarak alınacak POLS kodlu derslerin yanısıra alınacak olan POLS kodlu dersler en az 5 AKTS olmalıdır.