Antalya Bilim Üniversitesinde öğrencilerimizi pasif bireyler değil, araştırma projelerine katılan aktif bireylerdir. Fakültemiz Uluslararası Araştırma Ağlarına katılmakta ve projeleri için hem ulusal hem uluslararası araştırma fonlarından faydalanmaktadır. Fakülte öğretim üyelerinin rehberliğinde öğrencilerimiz veri toplama, analiz ve mülakat gibi pek çok araştırma tekniklerini kullanarak araştırma projelerinin bizzat içinde yer alırlar. Geçtiğimiz yaz aylarında, üç öğrencimiz bir öğretim üyemizle birlikte bölümümüzün yönetiminde yer aldığı göç konusundaki uluslararası bir araştırmayı yürütmek üzere Hollanda’da araştırmalarını gerçekleştirmişlerdir.

Güncel Projeler

Cerem I. Cenker-Özek TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı, 2014-2015 

Proje başlığı “Sosyal Ağların Sivil Toplum Etkinliği Üzerine Etkisi: Antalya Örneği”