Antalya Bilim Üniversitesinde öğrencilerimizi pasif bireyler değil, araştırma projelerine katılan aktif bireylerdir. Fakültemiz Uluslararası Araştırma Ağlarına katılmakta ve projeleri için hem ulusal hem uluslararası araştırma fonlarından faydalanmaktadır. Fakülte öğretim üyelerinin rehberliğinde öğrencilerimiz veri toplama, analiz ve mülakat gibi pek çok araştırma tekniklerini kullanarak araştırma projelerinin bizzat içinde yer alırlar. Geçtiğimiz yaz aylarında, üç öğrencimiz bir öğretim üyemizle birlikte bölümümüzün yönetiminde yer aldığı göç konusundaki uluslararası bir araştırmayı yürütmek üzere Hollanda’da araştırmalarını gerçekleştirmişlerdir.


Güncel Projeler

***Cerem I. Cenker-Özek TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı, 2014-2015 

Proje başlığı “Sosyal Ağların Sivil Toplum Etkinliği Üzerine Etkisi: Antalya Örneği”

 

***Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapan Dicle Korkmaz, TÜBİTAK tarafından finanse edilen Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı'ndan faydalanmaya hak kazanmıştır.

   Bu kapsamda, "Turkey-EU Energy Relations: Energy Security and Integration" başlıklı doktora sonrası araştırmasını 6 ay süreliğine The Oxford Institute for Energy Studies'de yürütecektir.

     Proje, Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde yer alan farklı aktörlerin anlatılarını inceleyerek, doğal gaz söz konusu olduğunda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin nereye evrilebileceği konusunda bir projeksiyon yapmayı amaçlamaktadır.

 

Dr. Öğretim Üyesi Dicle Korkmaz