TÜBİTAK 1001- Dış Politikanın Kültürel Temelleri: Özgün Bir Veri Seti ile Ülkeler Arası Nicel Bir Araştırma (Nisan 2022-Nisan 2025). Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.  

TÜBİTAK 1001- Siyasal Temsilde Göçmen Kökenli Milletvekilleri: Hollanda Örneğinde Bir İçerik Analizi  (Aralık 2021-Aralık 2023). Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.  

FULBRIGHT KOMİSYONU- Yükselen Güçler ve Barış Müdahaleleri: Liberal Barışa Bir Meydan Okuma mı? (Ekim 2021-Eylül 2022). Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.  

TÜBİTAK 2219- Barış Çalışmalarında Bilgi Üretim Süreçleri: Kuram ve Pratik Arasındaki Kopuklukta Bilgi Üretimi Mekaniğinin Rolü (Şubat 2019-Şubat 2020). Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.  

TÜBİTAK 2219- Türkiye-Avrupa Birliği Enerji İlişkileri: Enerji Güvenliği ve Bütünleşme (Ocak 2019- Haziran 2019). Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.  

TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı- Sivil Toplum İşbirliği Ağları Kurumsal Etkinliği Nasıl Etkiler? Antalya Örneği (2014-2015). Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.