PS & IR, öğrencileri çok çeşitli sektörlerde istihdam edilebilmeleri için hazırlar. Mezun olduktan sonra öğrencilerimiz kamu sektöründe meslek edinebilirler (örneğin, Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer üst düzey devlet kurumları). Tüm derslerimiz İngilizce olarak öğretilmekte ve sunduğumuz pratik beceriler, öğrencilere devlet kurumlarındaki ulusal sınavlara hazırlanmalarında yardımcı olmaktadır. Mezun olduktan sonra öğrencilerimiz, özel sektör (örneğin bankalar, gazetecilik, uluslararası şirketler ve ticaret) ve Sivil Toplum Örgütleri tarafından talep edilen problemler karşısında hızlı ve kapsamlı çözüm sunmak ve bilgi teknolojilerini kullanmak için geniş becerilere sahip olacaklardır.