Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri 2. sınıfın yaz döneminde ve 3. sınıfın yaz döneminde, diğer şartları yerine getirdikleri takdirde, staj yapma hakkına sahiptiler.

Staj yapan öğrenciler bir Alan Seçmeli ders yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılırlar. 2. sınıfın yaz döneminde staj yapan öğrenciler WIL 391, 3. sınıfın yaz döneminde staj yapan öğrenciler WIL 491 dersini almış sayılırlar.

Yaz dönemi dışında, sene içerisinde nitelikli uluslararası kurum ve örgütlerde online staj yapma imkanı bulan öğrencilerin başvuruları istisnai olarak Staj Komitesi tarafından değerlendirilebilir.

Bölüm, staj başvurularının başlangıç ve bitiş tarihlerini Bahar yarıyılının ilk yarısında ilan eder.

Genel not ortalaması (CGPA) 1.8 ve üzeri olan öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında kendilerinin buldukları ve danışmanlarınca uygun görülen iş yerlerinde staj yapmak üzere başvuru yapabilirler.

Öğrenciler, staj süresince yaptıkları çalışmaları, stajın üçüncü haftasında “Form 3: Staj Ara Raporu” ve stajın tamamlanmasının ardından “Form 4: Staj Final Raporu” şeklinde yazmakla yükümlüdür. Bu raporlar, üç bölüm öğretim üyesinden oluşan Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir ve öğrencinin Alan Seçmeli dersten alacağı not belirlenir.