Dekan 

Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY  

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hale AKDAĞ YÜKSEL

 

         

 

                   Fakülte Sekreteri            

               

 

                H. Özge ÖZKILIÇ      
           
ozge.ozkilic@antalya.edu.tr    
               Tel: +90 242 245 02 60