Meslek Yüksekokulu'nda Sağlık Programları Açılıyor

Meslek Yüksekokulu'nda Sağlık Programları Açılıyor

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

 Bu programın amacı hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, acil müdahale hizmetlerini profesyonelce verip, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde gerekli merkezlere uygun koşullar ile taşınmasını sağlayarak, yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir. Sağlık hizmetlerinin öneminin arttığı ülkemizde alanında uzmanlaşmış sağlık çalışanı istihdamına olan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Mezunlarımız devlet hastanelerinin ya da özel hastanelerin acil servislerinde, tıp merkezlerinde, ambulans, hasta nakil araçları ve acil sağlık hizmeti veren her yerde çalışma imkânlarına sahiptirler. Ayrıca sağlık hizmeti veren kamu ve özel kuruluşlarda, üniversitelerde de çalışma alanları mevcuttur.

 

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı’nın amacı hastane, laboratuvar ve kliniklerde kullanılan cihazların çalıştırılması, hastalıkların tanı, takip ve tedavisi için hekimlerin gerekli gördüğü tıbbi analizlerin yapılabilmesi ile ilgili donanımlı sağlık personelinin yetiştirilmesidir. Antalya Bilim Üniversitesi (ABÜ) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, bu alanda önemli olan en güncel konuları programına dâhil ederek öğrencilerini tam donanımlı olarak mezun etmeyi hedeflemektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler, laboratuvar ekipman, makine ve malzemelerini kullanarak tıbbi materyallerin biyolojik (biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik, hematolojik, vb.) analizlerini yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmaktadırlar. Mezunlarımız devlet ve üniversite hastaneleri, sağlık ocakları, , tahlil laboratuarları ve ayrıca özel sektördeki hastane, tıbbi laboratuvar ve polikliniklerde tıbbi laboratuvar teknikeri olarak çalışma imkânı bulabilirler. Ayrıca bu programdan mezun olduktan sonra, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik,  Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans bölümlerine dikey geçiş yapılabilmektedir.

 

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI

ABÜ Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü’nün kuruluş amacı, tanı ve tedavi amaçlı yüksek teknolojiye sahip görüntüleme sistemlerini (konvansiyonel ve dijital radyoloji, fluoroskopi, pozitron emisyon tomografisi, bilgisayarlı tomografi, ultrason, manyetik rezonans, radyoterapi vb.) eğitimi süresince edineceği temel tıp ve radyoloji bilgilerinin ışığında kullanabilen, kendisi ve hasta sağlığı açısından radyasyondan korunma ile ilgili bilgilerini yorumlayıp uygulayabilme tecrübesine ve hekimler ile mesleki koordinasyon becerisine sahip “Profesyonel Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” yetiştirmektir. Mezunlarımız  devlet, üniversite, özel hastaneler ve tıp merkezleri ile özel görüntüleme merkezlerinin Radyoloji (konvansiyonel ve dijital radyoloji, fluoroskopi, pozitron emisyon tomografisi, bilgisayarlı tomografi, ultrason, manyetik rezonans, anjiografi, mamografi), Nükleer Tıp ve Radyoterapi departmanlarında tekniker unvanıyla çalışabilmektedir.

 

FİZYOTERAPİ PROGRAMI

Fizyoterapi ön lisans programı fizyoterapi teknikeri yetiştiren 2 yıllık bir programdır. Fizyoterapi teknikeri hareket bozukluğuna yol açan ve kişinin günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılıklara sebep olan durumlarda bireylerin tedavisine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla uzman hekim ve fizyoterapist denetiminde çalışan yardımcı sağlık personelidir. Gelişmekte olan sağlık teknolojileri ile beraber yeni çalışma sahalarının ortaya çıkması, engelli bireylerin topluma kazandırılması ve üretime katılması amacıyla yapılan çalışmalar, yaşlı nüfusun hızlı artışı, bu alanda donanımlı yetişmiş yardımcı sağlık personellerine ihtiyacı her geçen gün arttırmaktadır. Fizyoterapi teknikerleri günümüzde oldukça geniş bir alanda çalışma imkanı bulabilir; fizik tedavi rehabilitasyon klinikleri, yataklı tedavi merkezleri, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren sağlık kuruluşları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, evde bakım merkezleri, huzur evleri, spor kulüpleri, mesleki rehabilitasyon merkezleri, kaplıca ve kür merkezleri başta olmak üzere sağlık ve sağlıklı yaşamla ilgili hizmet veren tüm resmi ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Bölüm mezunları lisans programlarına geçiş hakkı sağlayan Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile 4 yıllık eğitim veren programlara geçiş yapabilirler.

 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

Diş hekimleri tarafından planlanan, tedavi seçeneklerinin uygulanması esnasında diş hekimine yardımcı olan, tedavi malzemelerinin hazır hale getirilmesini, kullanıma hazır halde tutulmasını sağlayan ve laboratuvar çalışmalarında bulunan teknikerlerin yetiştirildiği ve eğitiminin verildiği programdır.  Bu işlemleri yapan kişi ‘’Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri’’ unvanını almaktadır. Kamu ve özel sektörde tercih edilen, saygın, nitelikli ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış mezunlar yetiştirmek için yetkin bir “Ağız ve Diş Sağlığı” eğitimi verilmesi gerekmektedir. Ağız ve Diş Sağlığı programı mezunlarımız; Ağız-Diş Sağlığı Merkezleri, Ağız-Diş Sağlığı Poliklinikleri gibi özel ya da kamu sağlık kuruluşlarında; hekim yardımcısı olarak ya da bireysel olarak açabilecekleri diş protez laboratuvarlarında  protez teknikeri olarak istihdam alanı bulabilirler. Bu programı başarı ile bitirenler, Yüksek Öğretim Kurulu’nun uygun gördüğü üst programlara geçiş yapabilmektedir.  ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Sağlık Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.