Müdür 

Prof.Dr. Lütfiye Bikem SÜZEN

bsuzen@antalya.edu.tr

Müdür Yardımcısı

Doç.Dr. Hasan ÖZDOĞAN

hasan.ozdogan@antalya.edu.tr 

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZCAN

filiz.ozcan@antalya.edu.tr

Yüksekokul Sekreter Vekili

Kevser TOPTAŞ

kevser.toptas@antalya.edu.tr