Müdür V.

Prof.Dr. Lütfiye Bikem SÜZEN

bsuzen@antalya.edu.tr

 

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÇAYNAK

sibel.caynak@antalya.edu.tr 

 

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Alp CESUR

alp.cesur@antalya.edu.tr

Yüksekokul Sekreteri

Kevser KÜÇÜKKESKİN

kevser.kucukkeskin@antalya.edu.tr