Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kurulu Üyeleri

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Lütfiye Bikem SÜZEN

Müdür V.

Başkan

 

Doç.Dr. Hasan ÖZDOĞAN

Doçent Temsilcisi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ

Öğretim Üyesi Temsilcisi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZCAN

 Öğretim Üyesi Temsilcisi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL

Öğretim Üyesi Temsilcisi

Üye