Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurul Üyeleri

 

Prof. Dr. Lütfiye Bikem SÜZEN

Müdür V.

Başkan

 

Doç. Dr. Yıldız ERDOĞANOĞLU

Doçent Temsilcisi

Üye

Doç.Dr. Hasan ÖZDOĞAN

Doçent Temsilcisi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZCAN

 Öğretim Üyesi Temsilcisi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL

Öğretim Üyesi Temsilcisi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ

Öğretim Üyesi Temsilcisi

Üye