Fizyoterapi Laboratuvarı

Günümüzde inaktif yaşamın etkisiyle birlikte fizyoterapiye olan ihtiyaç artmaktadır. İki yıllık eğitim boyunca fizyoterapi öğrencilerine teorik ve pratik meslek eğitimi verilir. Bu eğitimden sonra Fizyoterapi teknikerliği unvanı kazanılır. Fizik tedavi multidisipliner bir ekiple yürütülen bir çalışmadır. Fizyoterapi teknikerleri; fizik tedavi ve rehabilitasyon ekibinin önemli bir parçasıdır. Fizyoterapi teknikerleri doğuştan yada sonradan çeşitli nedenlerle edinilmiş fiziksel engellerin ve hastalıkların  tedavisine yardımcı olmak ve hastaların yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla kliniklerde rol alırlar.

Çalışma Alanları

Hastaneler

Tıp merkezleri

Fizik Tedavi dal merkezleri

Huzurevleri

Spor klüpleri

Kaplıcalar

 

Program Amaçları

- Mesleki uygulama becerileri kazandırmak

- Uygulamalarda kullanılan cihaz ve ekipmanları tanıtmak

- Fizyoterapide var olan ekipmanları kullanabilme becerisini geliştirmek

- Teorik bilgileri pekiştirmek

- Ekip çalışmasına uygun çalışma yeteneği kazandırmak

Elektroterapi -1 ve Elektroterapi-2, Fizyoterapide ölçme ve değerlendirme, Fizyoterapi-1, Fizyoterapi-2, Masaj Teknikleri ve Uygulama dersleri kapsamında verilen teorik bilgilerin uygulamalarının yapılması ve öğrencilerde pratik becerinin arttırılması sağlanmaktadır.