Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Laboratuvarı Genel Bilgi 

Antalya Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı'nın amacı hastane, laboratuvar ve kliniklerde kullanılan cihazların çalıştırılması, hastalıkların tanı, takip ve tedavisi için hekimlerin gerekli gördüğü tıbbi analizlerin yapılabilmesi ile ilgili donanımlı sağlık personelinin yetiştirilmesidir. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, bu alanda önemli olan en güncel konuları programına dâhil ederek öğrencilerini tam donanımlı olarak mezun etmeyi hedeflemektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler, laboratuvar ekipman, makine ve malzemelerini kullanarak tıbbi materyallerin biyolojik (biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik, hematolojik, vb.) analizlerini yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmaktadırlar. Mezunlarımız devlet ve üniversite hastaneleri, sağlık ocakları, tahlil laboratuvarları ve ayrıca özel sektördeki hastane, tıbbi laboratuvar ve polikliniklerde tıbbi laboratuvar teknikeri olarak çalışma imkânı bulabilirler. 

Tıbbi laboratuvar teknikerleri tanı ve tedavi laboratuvarlarında hekimin gerekli gördüğü analizleri yapan sağlık çalışanlarıdır. Bu bağlamda, tıbbi laboratuvar teknikleri öğrencilerinin el beceresinin yüksek olması, kan, balgam, dışkı vb. vücut sıvılarıyla çalışmaktan etkilenmemesi ve teknik cihazlara, bilgisayar ve otomasyon cihazları kullanımına yatkın olması beklenmektedir.

 

           Tıbbi Laboratuvar Teknikerlerinin Görevleri:

  • Tüm cihazların kullanım öncesi kontrollerini yapar,

  • Deneyler, analizler ve testlerde kullanılacak katı veya sıvı numune ve örnekleri hazırlar,

  • Testte kullanılacak olan kimyasal sıvıları ve karışımları ve fiziksel şartları hazırlar,

  • Laboratuvar araç - gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar,

  • Laboratuvar araç - gereçlerini temizler, dezenfekte eder, bakımını yapar,

  • Laboratuvar uzmanlarının ve tıp adamlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olur.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri laboratuvarında eğitim süresi boyunca alınan derslerde anlatılacak olan testler ve yöntemlerin uygulamaları yapılmaktadır.