1. Biyolojik Güvenlik Kabini: Çevreyi ve personeli bulaşıcı mikroorganizmalar ve patojenlerden korumak için çalışmaların yürütüldüğü steril kabinlerdir.

2. Sterilizatör: Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirirek çalışmada kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu sağlar.

3. Otoklav: Basınçlı buhar yardımıyla 121C, 1.5atm basınç altında sterilizasyonu gerçekleştirir.

4. Distile Saf Su cihazı: Suyun içerisindeki mineral ve organik maddelerin uzaklaştırılmasını sağlayarak distile su eldesinde kullanılan cihazdır.

5. Soğutmalı Santrifüj: Bir solüsyondaki farklı yoğunluktaki maddelerin birbirinden ayrılması için kullanılan yöntemdir. Bu işlemi dakikada belli bir hızla dönerek merkezkaç kuvvetinin etkisiyle gerçekleştirir.

6. Masa Tipi Santrifüj: Eppendorf tüplerin santrifüjü için kullanılan daha küçük boyuttaki santrifüj tipidir.

7. Vorteks: Sabit bir mil üzerinde dönen tek bir döner başlığa sahip, küçük tüplerdeki az miktardaki sıvının karıştırılması için kullanılan alettir.

8. Binoküler Işık Mikroskobu: Laboratuvarda hazırlanan preparatların mercek yardımıyla görüntüsünün büyütülerek incelenmesi için kullanılır. 

9. Binoküler Stereo Mikroskop: Üç boyutlu görüntü elde etmek için kullanılan mikroskop türüdür.

10. Binoküler Floresans Mikroskop: Işık kaynağı olarak ultraviyole ışınları kullanarak floresans boyalarla boyanan preparatların incelenmesinde kullanılır.

11. PCR Cihazı: Polimeraz zincir reaksiyonu yoluyla, DNA’nın belirli bir bölgesinin çoğaltılmasında kullanılan ve farklı sıcaklık basamaklarında döngüsel çalışan cihazlardır.

12. Yatay Jel Elektroforez Cihazı: Yüklü taneciklerin veya moleküllerin elektrik akımının 1

13. Mikrodalga Fırın: Sıcaklıkla çözeltilerin çözünmesinde kullanılır.

14. Koloni Sayıcı: Mikrobiyolojik ekim sonrasında, Petri kutusu agar yüzeyinde oluşan kolonilerin kolay ve hızlı sayımı için kullanılır.

15. Etüv: Isıtma, kurutma veya mikrobiyolojide inkübasyon amacıyla kullanılan fırınlardır.

16. Su Banyosu: Çözeltilerin ısıtılmasında, çözdürülmesinde, deneylerin inkübasyonunda kullanılan sıcaklığı ayarlanabilen cihazlardır.

17. Manyetik Karıştırıcı: Çözelti kaplarının içine konulan manyetik balığın dönerek çözeltiyi karıştırmasını sağlar. Isıtıcılı tablasıyla çözünme süreci hızlandırılır.

18. Manyetik Isıtıcı: Isıtıcı tablası yardımıyla çözeltilerin ısıtılması ve karıştırılmasında kullanılır.

19. Hassas Terazi: Çözelti hazırlamak için ihtiyaç duyulan miktarların hassas ölçümünü yapabilen terazilerdir.

20. pH Metre: pH ölçümü için kullanılan cihazdır.

21. Jel Görüntüleme Cihazı: Jel elektroforez sonucu jelde oluşan bantların görüntülenmesinde kullanılır.

22-Otomatik Pipetler: Küçük miktardaki hassas hacimleri ölçmek için kullanılan pipetlerdir.