Proje Adı: Kişiselleştirilmiş Turistik Rota Tasarımında Oyunlaştırmanın Turist Memnuniyetine ve
Bilgi Düzeyine Olan Etkisi: Antalya Kaleiçi Uygulaması

Projeyi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK, 3005 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Proje Ekibi: Dr. Öğr. Üyesi Eda Evla Mutlu (Yürütücü), Doç. Dr. Gözdegül Başer (Araştırmacı), Prof. Dr. Cafer Çalışkan (Araştırmacı), Prof. Dr. Oğuz Başokçu (Araştırmacı, Ege Üniversitesi), Araş. Gör. Serhan Aksoy (Bursiyer), İrem Özgün (Bursiyer), Beyza Çetin (Bursiyer)

Proje Bütçesi: 363.110 TL

Proje Süresi: 2 yıl