1 yıl zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi olmak üzere, %100 İngilizce eğitim Turizm sektöründe tecrübeli ve zengin donanımlı öğretim üyeleri
Turizmin başkenti Antalya’da sektöre yakın olma ve kolay ulaşabilme
Sektör ihtiyaçlarına uygun müfredat » Inovatif, interaktif, proje odaklı , araştırmacı eğitim anlayışı
Butik ve özel öğrenim, birebir ilgi
Gölge yönetici programı ile sektöre hazır olma avantajı
Kampüs dilinin İngilizce olması
Uluslararası öğrencilerle, çok kültürlü bir ortamı paylaşmak
İkinci ve üçüncü yabancı dil öğrenme imkanı ( Almanca, Rusca, Çince, İspanyolca, Türk İşaret Dili )
Çift dal ve yan dal yapma imkanları
Yurtiçi ve yurtdışı staj imkanları
Erasmus yurtdışı değişim staj imkanı

DÜNYA STANDARTLARINDA EĞİTİM

Fakültemiz bölümlerinin ders programları oluşturulurken, bu alanda ülkemizdeki gerek akademik gerekse sektörel bilgi birikimi ve tecrübe göz önüne alınarak ve ayrıca küreselleşen dünyanın en son akımlarını da kapsayacak şekilde bir program yapısı oluşturulmuştur.

Turizm ve gastronomi alanlarında yayımlanan en güncel kitaplar temel ve yardımcı kaynak olarak öğrencilerimize önerilmektedir. Öğrencilerimiz teorik eğitim süreçlerinde proje ödevleri ile sektörü analiz etme, teori ve pratiği harmanlama fırsatı bulmaktadırlar.

Öğrencilerimizin yaratıcılık potansiyelleri desteklenmekte, araştırmaya yönlendirilmekte, düşünme ve düşüncelerini projelerle ortaya koymaları teşvik edilmektedir.

Gölge Yönetici (Management Shadowing)

Uygulaması Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencilerimiz, 4. sınıf bahar yarıyılında “Gölge Yönetici” (Management Shadowing) programı ile haftada 3 gün tam zamanlı olarak sektörde bir yöneticinin yanında çalışarak karar verme süreçlerinde deneyim kazanmakta ve yönetime aktif bir şekilde katılma fırsatı yakalamaktadırlar.

Program sayesinde öğrencilerimiz iş hayatına ve yöneticiliğe hızlı uyum sağlamakta, özgüveni, farkındalığı, liderlik potansiyellerini keşfetmekte ve profesyonel iş yaşantıları için kariyerlerinin ilk adımını atmaktadırlar.

Teknolojik Altyapı

Fakültemiz teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir. Öğrencilerimiz, otel ve acentelerde yaygın olarak kullanılan otomasyon programlarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatına sahiptirler.

Çift Anadal

Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümlerinde, eğitim gören öğrenciler, gerekli şartları sağladıkları takdirde, farklı bölümlerde çift anadal yapabilirler.

Yan Dal

Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, gerekli şartları sağladıkları takdirde, farklı bölümlerde yan dal yapabilirler.

Burs İmkanları

"Üniversitemiz, öğrencilerimize tam (%100) veya kısmi burs (%50) imkanları sunmaktadır. Bu burslar karşılıksızdır. Üniversitemizde ek burs olanakları dışında ayrıca başarı bursu, sporcu bursu ve şehit ve gazilerin eş ve çocuklarına verilecek burs imkanları da mevcuttur.

Yurtdışı Staj İmkanları

Öğrencilerimiz Erasmus+, Work & Travel ve farklı iş birlikleri aracılığıyla yurt dışında eğitim ve staj imkanlarından faydalanabilirler.

Erasmus+ Nedir?

Erasmus+ Programı ülkemizde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmektedir. Erasmus+ ögrencilere ve personele yurt dısında okumadan staja kadar çok genis bir yelpazede fırsatlar sunar. Erasmus+ programı ögrencilerin yurt dısında baska bir kurumda 3- 12 ay süresince ögrenim yapmaları için onları hibelendirir ve alacakları kredilerin de okudukları üniversitede kabul edilmesini saglar. Ayrıca ögrenciler 2-12 ay süresince yurt dısında staj yapma imkanına sahiptirler. Erasmus+ Programı, üniversite personelinin de egitim verme ve egitim alma olarak iki ayrı kategoride programdan yararlanmalarını saglar. Program ülkeleri için degisim yapabilcekleri süre en az 2 gün, partner ülkeler için ise en az 5 gündür. Bu iki durumda da degisim yapabilecekleri en fazla süre ise 60 gündür.

Fakültemizin Erasmus Programında işbirliği yaptığı ülkeler ve üniversiteler için tıklayınız. (https://erasmus.antalya.edu.tr/en/agreements )

Erasmus+ ile ilgili diğer bilgiler için tıklayınız. (https://erasmus.antalya.edu.tr/en )