Kitaplar

       1. Terzioğlu, Z. A. ve Çakır Çelebi, S. G. (2021). Covid-19 pandemi döneminde üniversite öğrencilerinde psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumunu yordayan değişkenlerin incelenmesi. Hamarta, E., Arslan C., Çiftçi S. ve Uslu M. (Ed.) Akademik Araştırmalar 2021 içinde (92-100). Çizgi Kitabevi

https://books.incescongress.com/publication-akademik-arastirmalar-2021-43.html

 

 

  2.Güler, D. (Ed.) (2022).Mesleki Stres Faktörlerine Rağmen Ayakta Kalabilme: Ruh Sağlığı Çalışanları için Bir Öz Bakım Rehberi. Nobel Akademik Yayıncılık.

Yazarlar: Deniz Güler, Pınar Algedik Demirayak, Duygu Hiçdurmaz, S. Gülfem Çakır Çelebi, Zeynep Ayça Terzioğlu, Volkan Demir, Günseli Orhon, Melike Tekindal, Semanur Öztemiz, Öznur Bayar, Özlem Haskan Avcı, Saadet Zümbül, Mine Aladağ