1. MÜDAHALE ÇALIŞMALARI  

1.1 Bireysel Psikolojik Danışma Süreci 

Bu süreç, öğrencinin kendi gelişimi ile ilgili eğitsel, mesleki ve kişisel konulardaki sorunlarını alanda yetkin kişilerce gizlilik ilkesine dayalı olarak yapılan, haftada 1 kez ve 50 dakika süren profesyonel bir yardım sürecini kapsamaktadır. Görüşmelerin zamanına, sıklığına ve kaç hafta süreceğine öğrenci ile birlikte karar verilir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, kaygı, depresyon, benlik saygısı, stres, aile ve arkadaşlık ilişkileri, yalnızlık, akademik kaygılar, uyum problemleri, karar verme zorlukları, farkındalık, bağımlılık gibi öğrencilerin iyi oluş düzeylerini etkileyen kişisel ve ilişkisel konularda öğrencilere yönelik verilen profesyonel danışmanlık hizmetidir. 

1.2 Grupla Psikolojik Danışma Süreci

Grupla psikolojik danışma süreci, yaşanan güçlükleri benzer sorunlar yaşayan diğer öğrencilerle birlikte aşma fırsatı sağlar. Grupla psikolojik danışma uygulamasının en önemli avantajı, aynı anda birden fazla öğrenciye yardım sağlamasıdır. Bu süreç içerisinde birey yalnız olmadığı hissini yaşayarak yeni davranışları öğrenme ve deneme olanağına sahip olur. Grupla psikolojik danışma sürecinde temel amaç öğrencilerin, hem birbirlerine geri bildirimde bulunmalarını, hem de problemleri, tecrübeleri ve çözüm yollarıyla birbirlerine ışık tutmalarını sağlamaktır. Bu yönüyle grupla psikolojik danışma süreci, öğrencilerin bireysel farkındalıklarını arttırmak için oldukça etkilidir. Grubun yapısına (eğitim grupları, destek grupları, kişisel gelişim grupları, etkileşim grubu, psikolojik danışma ve terapi grupları, maraton grupları) göre üye sayısı belirlenmektedir. Grup oturumlarının sıklığı, uzunluğu ve süresi ise grubun türü ile üyelerin özellikleri gibi çeşitli değişkenlere göre belirlenmektedir.  

1.3 Psikiyatrik Yardım

Psikoz, duygulanım bozuklukları, nevrotik bozukluklar, psikosomatik bozukluklar, kişilik bozuklukları gibi hastalıkların tanı, tedavi ve takibi psikiyatri uzmanı tarafından yapılmaktadır. Birim çalışanları, psikolojik danışma hizmeti sunarken gerekli durumlarda danışanı psikiyatrik yardım alması için yönlendirebilir. 

2.    KORUYUCU RUH SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI 

Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, öğrencilerin sıklıkla yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlarla ilgili çözüm yolları hakkında bilgi veren, öğrencilerin eğitsel, mesleki ve sosyal yaşantılarında ihtiyaç duyabilecekleri becerilerinin bilgilendirme ve bilinçlendirme yoluyla geliştirilmesine yardımcı olmayı hedefleyen seminer/eğitim ve yayınlardan oluşmaktadır. Bu hizmetin amacı öğrencilerin belli bir sorunu yaşamadan önce önlem alabilmelerine yardımcı olmaktır. Bu amaçla, öğrencilerin yaşayabilecekleri problemler konusunda broşürler de yer almaktadır. Bu kapsamda, birim bünyesinde psiko-eğitim grupları, bireysel ve grup rehberliği çalışmaları ve seminerler yürütülecektir. 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde seminer ve eğitim çalışmaları öğrencilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konularda, birim ekibi ya da üniversite dışından davet edilen uzmanlar tarafından hazırlanıp sunulur.

3. KONSÜLTASYON ÇALIŞMALARI

Antalya Bilim Üniversitesi öğrencilerinin, eğitsel, mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla üniversitedeki akademik ve idari birimlerin psikolojik danışman ile iş birliği içerisinde bulunmasıdır. Bu amaçla konsültasyon çalışmaları kapsamında üniversitedeki akademik ve idari personele psikoloji ile ilgili konularda eğitim verilir.

4. PSİKOLOJİK TESTLER

Yardım süreci içerisinde, eğer gerekiyorsa, danışanı daha fazla tanıma fırsatı sağlayan çeşitli psikolojik testlerin uygulanmasını içermektedir.