Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin Çalışma İlkeleri

Antalya Bilim Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki çalışmalar, profesyonel ruh sağlığı çalışanları tarafından, psikolojik danışma etik ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir. 

•    Gizlilik: Alanda yetkin kişiler tarafından yapılacak olan tüm psikolojik danışma ve psikoterapi hizmetleri etik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yürütülür. Başvuran öğrencilere ait kişisel bilgiler öğrencinin kendi isteği, onayı ya da bilgisi dışında (kendisine veya çevresine bir zarar verme ihtimali ve yasal yükümlülükler dışında)  kesinlikle hiçbir kişi, birim ya da kurum ile paylaşılmaz.
•    Gönüllülük: Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetinde gönüllülük esastır. Psikolojik danışmanın yardım vermeye, danışanın da yardım almaya gönüllü olması hizmetin amacına ulaşması bakımından önemlidir. 
•    Koşulsuz Kabul ve Saygı: Bireysel farklılıklara saygı esastır. Öğrencilerin inanç, değer ve kişisel özellikleri ne olursa olsun, bireyler arası farklara saygı temelinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunulur.
•    Saydamlık: Danışanlarla ilgili konu ve sorunlar içtenlikle ele alınır, ilgili konu üzerinde duygu ve düşüncelerin gerçekçi ve dürüst bir biçimde dile getirilmesine önem verilir.
•    Yetkinlik:  Merkezde çalışanlar, alanları ile ilgili gerekli eğitim ve dereceleri almış, bilimsel, etik önceliklere önem veren, kendilerini geliştirmeyi sürdüren, mesleki gözetim ve dayanışma içinde etkinliklerini gerçekleştiren profesyonel kişilerdir