ÇALIŞMA POLİTİKASI

Ruh sağlığı alanında yetkin uzmanlar ile psikolojik danışma etik ilkeleri doğrultusunda psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini gerçekleştirmektir.