VİZYON

Merkezden psikolojik danışma hizmeti alan tüm bireylerin iyi oluş ve psikolojik dayanıklılık düzeylerini artırmak, öğrencilerin kariyer süreçlerinde belirlediği amaçlara ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ulaşmalarını desteklemek,

Yeniliğe ve gelişmeye açık, alanında yetkin bir ekip ile bireylerin sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel açıdan gelişimlerini destekleyici faaliyetler gerçekleştirmek,

Gelişimsel/önleyici uygulamaları ve bilimsel araştırmalarıyla üniversiteye ve topluma yönelik katkı sunan bir merkez olmaktır.