Çift Anadal Programı

Başvuru koşulları

(1)Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

(2) Öğrencinin çift anadal programına başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı bulunduğu programın öğretim programında yer alan tüm derslerini almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekir. Ancak, üst yarıyıllardan alınmış olan derslerde başarı şartı aranmaz.

(3) Birimlerin önerileri ile senato tarafından belirlenen kurallara göre öğrencinin Önlisans programlarının Çift Anadal Programına katılmaları için 3,00 GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması)'ya sahip olması gerekir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programları dışındaki önlisans programlarına kayıt yaptırmak isteyenlerin ise 3,25 GANO'ya sahip olması gerekir

(4) Lisans programlarında kayıtlı öğrenciler önlisans programlar ile de çift anadal / Yandal yapabilirler ancak önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler lisans programları ile çift anadal / yandal yapamazlar.

(5) Kısmen ya da tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlara, çift anadal başvurularında, anadal programının eğitim dilinin başvurulan programın eğitim dilinden farklı olması durumunda veya kısmen yabancı dille eğitim veren programlardan tamamen yabancı dille eğitim veren programlara başvurulması halinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından başarılı olmak ya da eşdeğerliği Senato tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından asgari yeterlik puanını başvuru sırasında belgelemek şarttır

(6) Çift anadal programlarına başvurular eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(7) En fazla üç “çift anadal programına” başvuru yapılabilir. Başvuru formunda tercih sırası belirtilir.

(8) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

*Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

İlk ve Acil Yardım Programı ÇAP Danışmanı - Öğr. Gör. Ayşe Cansu TÜRKER

SHMYO İlk ve Acil Yardım Programı Çift Ana Dal Programı Müfredatları

Ağız ve Diş Sağlığı Programı için tıklayınız.

Ameliyathane Hizmetleri Programı için tıklayınız.

Anestezi Programı için tıklayınız.

Diyaliz Programı için tıklayınız.

Fizyoterapi Programı için tıklayınız.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı için tıklayınız.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı için tıklayınız.

Optisyenlik Programı için tıklayınız