Bu programın amacı hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, acil müdahale hizmetlerini profesyonelce verip, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde gerekli merkezlere uygun koşullar ile taşınmasını sağlayarak, yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir. Sağlık hizmetlerinin öneminin arttığı ülkemizde alanında uzmanlaşmış sağlık çalışanı istihdamına olan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Mezunlarımız devlet hastanelerinin ya da özel hastanelerin acil servislerinde, tıp merkezlerinde, ambulans, hasta nakil araçları ve acil sağlık hizmeti veren her yerde çalışma imkânlarına sahiptirler. Ayrıca sağlık hizmeti veren kamu ve özel kuruluşlarda, üniversitelerde de çalışma alanları mevcuttur.