Kamu ve özel yataklı tedavi kurumlarının ebelik mesleği ile ilgili tüm birimlerinde yönetici veya klinisyen olarak ve temel sağlık hizmetlerinin (aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezi, sağlık evi vb) yürütüldüğü kurumlarda görev yapabildikleri gibi üniversitelerde akademisyen olarak da çalışabilirler. Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Kabinlerinin Açılışı ve İşleyişi Hk.Genelge’sinde mesleklerini serbest olarak icra etme hak ve yetkisi verilmiştir.