Amacımız çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda uluslararası düzeyde bilgi ve araştırma yeteneğine sahip, yaşadığı toplumu ve sağlık sorunlarını bilen, eleştirel düşünme sürecini kullanabilen, insan hak ve değerlerine saygılı, sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getiren, mesleki etik ilkeleri göz önünde bulunduran, topluma liderlik edecek profesyonel ebeler yetiştirmektir.

Bu değerler doğrultusunda ebelik bölümü mezunlarımız mesleki ve etik sorumluluk anlayışı ile bütüncül bir yaklaşımla birey/kadın/gebe/aile ve topluma yönelik eğitim, danışmanlık ve bakım hizmetlerini yürütebilme, mesleki uygulamalarını profesyonel ebelik değerleri ve etik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirebilme becerisini kazanacaktır.