Eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıl olan, sayısal (SAY) puan türüne göre öğrenci alan lisans eğitim programıdır. Ebelik Çekirdek Eğitim Programı, YÖK Eğitim Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda TYÇ ile uyumlu olarak zorunlu-seçmeli ders, alan-alan dışı ders dengesini gözetilerek öğrenci odaklı hazırlanmıştır. Ebelik lisans programının temel amacı, öğrencilere ebelik mesleğinin temel kavram, kuram ve ilkelerini içeren güncel bir müfredat doğrultusunda bireyleri bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alabilecek, sağlığı koruyacak, geliştirecek ve bakım gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde eğitim sunmaktır.

Ebelik bölümünden mezun olan öğrenciler, mezuniyetlerini takiben, kamu ve özel yataklı tedavi kurumlarının ebelik mesleği ile ilgili tüm birimlerinde ve temel sağlık hizmetlerinin (aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezi, sağlık evi vb) yürütüldüğü kurumlarda görev yapabildikleri gibi üniversitelerde akademisyen olarak da çalışabileceklerdir.

Ebelik mesleğinin Türk Ebeler Derneği, Eğitim Araştırma Geliştirme Derneği ile Anadolu Ebeler Derneği olmak üzere üç meslek derneği bulunmaktadır. 2003 yılından itibaren yüksek lisans, 2013 yılından bugüne doktora eğitimleri devam etmektedir. Bu programdan “Ebe” unvanı ile mezun olunmaktadır.