Laboratuvar ve Cihaz Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞAHAN 

Yatay –Dikey Geçiş ve İntibak Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hayriye DALOĞLU SEYİTOĞLU               

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞAHAN                                               

Öğr. Gör. Tuğçe ATASAYAR                                                 

Erasmus Koordinatörü 

Öğr. Gör. Tuğçe ATASAYAR                             

Açık Erişim Danışmanları

Öğr. Gör. Tuğçe ATASAYAR                               

Arş. Gör. Ruken TUNÇ                                       

Tanıtım Komisyonu

Öğr. Gör. Tuğçe ATASAYAR        
 Arş. Gör. Ruken TUNÇ                

Akademik Kalite Koordinatörü 

Öğr. Gör. Tuğçe ATASAYAR                                      

Arş. Gör. Ruken TUNÇ                                                

Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Bölüm Koordinatörü

Öğr. Gör. Tuğçe ATASAYAR     

Arşiv Sorumlusu

Arş. Gör. Ruken TUNÇ 

Yandal/ÇAP Danışmanları

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞAHAN                                               

Öğr. Gör. Tuğçe ATASAYAR 

Ebelik Bölümü Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞAHAN     

Ebelik Bölümü Tıbbi ve Tehlikeli Atık Sorumlusu

Öğr. Gör. Tuğçe ATASAYAR