Kazanılan dereceye bağlı olarak, bir dereceye kadar alınan teorik veya pratik dersler (tamamlanmış veya tamamlanmamış), bölüm yönetimi tarafından önceden öğrenme olarak görünebilir. Yurtiçi veya yurtdışında başka bir kurumda ders almış olan öğrenciler, kredi ve notları transfer etmek isteyebilirler. Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.