Programın Amacı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programımızın amacı fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan “Fizyoterapist” yetişrtirmektir. Bölümümüz son teknolojik ve bilimsel gelişmeler ve çalışmalar ışığında teorik, uygulamalı eğitim ve öğretimler ile alanında uzman Fizyoterapistler ile sağlık alanında çalışacak profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezun olan öğrencilerimiz üniversite ve/veya devlet kurumlarının fiziksel tıp ve rehabilitasyon ortopedi ve travmatoloji, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve evde bakım merkezlerinde görev alabileceklerdir. Bu kapsamda mezunlarımız mesleki etik, ilke ve değerler bağlı kalarak sağlık alanında çalışan profesyonel bir sağlık alanı çalışanı olarak istihdam edilir. Ayrıca, meslek yaşamı boyunca fizyoterapistliğin uygulama, eğitim, araştırma ve yönetim sahalarında sorumluluk alarak mesleki gelişimlerini sürdürürler.

 

       Program Çıktıları

• Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili teorik bilgiyi, ana hatları ile açıklar ve bunları fizyoterapi ile ilişkilendirir

• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  değerlendirme yöntemlerini  uygular, analiz eder  ve  kuramsal bilgiyi ilişkilendirerek yorumlar

• Bireye özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar ve uygular

• Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve arşivler

• Bilimsel bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar

• Etkili iletişim becerisine sahiptir

• Mesleki görev ve sorumluluklarını hukuksal boyutta tanımlar ve etik prensipler çerçevesinde uygular

• Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir

• Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanabilir

• Mesleği ile ilgili kalite,  iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular