DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK AKADEMİSİ

13 NİSAN-4 MAYIS 2019

Sepam Dış Politika ve Güvenlik Akademisi, dış politika ve güvenlik kavramlarını inceliyor ve bu çerçevede dile getirilen geleneksel ve eleştirel yaklaşımları tartışıyor. İki kavram arasındaki  ilişkiyi ortaya koyarken, bu program Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri, NATO ittifakının dönüşüm süreci, Türkiye’nin dış ve güvenlik politikalarında NATO’nun tarihsel konumu, çevre, göç terörizm ve enerji gibi konuları derinlemesine analiz ediyor. Aynı zamanda bu program yirmi birinci yüzyılda Türkiye’nin dış politika ve güvenlik stratejilerini Batı ve Batı dışı aktörlerin politika ve stratejileriyle karşılaştırmalı bir şekilde inceliyor. Sepam Dış Politika ve Güvenlik Akademisi bütün bu tartışmaları alanında uzman akademisyen, devlet adamı, siyasetçi ve kanaat önderlerinin rehberliğinde yapıyor ve katılımcılarını geleceğin dünyasına hazırlamayı hedefliyor.

 

Katılım Şartları:

Sepam Dış Politika ve Güvenlik Akademisi toplumumuzun her kesiminin katılımına açık olup öğrencilerin katılımı için en az üniversite mezunu olmayı şart koşar. Katılım bedeli 400 TL olup, üniversite öğrencilerine yüzde 50 indirim uygulanır. Antalya Bilim Üniversitesi akademik ve idari personeli için katılım bedeli 300 TL’dir. Program süresi toplam 18 saattir. Katılım sertifikası almak için derslere yüzde 75 oranında katılım şarttır. Dersler Antalya Bilim Üniversitesi Mark Antalya Yerleşkesinde yapılacaktır.

 

Son kayıt tarihi: 12 Nisan 2019

İrtibat: Hanifi Can Güzelçifti

Tel: 05309380746

E-mail: hanifi.guzelcifti@std.antalya.edu.tr

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Tarık Oğuzlu

tarik.oguzlu@antalya.edu.tr

 

Program:

13 Nisan 2019 Cumartesi:

10:30-12:00 Dış Politika Nedir? Dış Politikada Temel Analiz Düzeyleri ve Karar Alma Süreçleri

12:30-14:00 Güvenlik Kavramı: Geleneksel ve Eleştirel Bakış Açıları

14:30-16:00 İç Politika, Dış Politika ve Güvenlik İlişkisi: Türkiye-AB İlişkileri

 

20 Nisan 2019 Cumartesi

10:30-12:00 Dış Politika ve Diplomasi

12:30-14:00 Güvenlik Örgütleri ve İttifak İlişkileri: NATO’nun Dönüşüm Süreci

14:30-16:00 Batı Dışı Bölgesel Güvenlik Çabaları

 

27 Nisan 2019 Cumartesi

10:30-12:00 Güvenlik Tartışmalarında Göç ve Çevre Sorunları

12.30-14:00 Güvenlik Tartışmalarında Terörizm Olgusu: PKK, El Kaide ve Daeş Örnekleri

14:30-16:00 Enerji Güvenliği: Kavramsal Tartışmalar ve Türkiye Örneği

 

4 Mayıs 2019 Cumartesi

10:30-12:00 ABD ve AB ' nin Dış Politika ve Güvenlik Stratejileri

12:30-14:00 Çin ve Rusya ' nın Dış Politika ve Güvenlik Stratejileri

14:30-16:00 Yirmibirinci Yüzyılda Türkiye' nin Dış ve Güvenlik Politikası