Prof. Dr. Tarık Oğuzlu'nun "Değişen uluslararası ve bölgesel dinamikler bağlamında Türk dış politikası"isimli makalesi Turkish Studies dergisinin 17. (2016) sayısında yayınlanmıştır.