Sevgili öğrenciler,

Psikoloji Bölümü tarafından 'Yurtdışında Klinik Psikolog Olmak' başlıklı online bir etkinlik planlanmıştır. Aşağıdaki link üzerinden katılım sağlayabilirsiniz.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac1095b9d7a8c4ba59be25acc4619399e%40thread.tacv2/1684238506016?context=%7b%22Tid%22%3a%227ad4e186-d9e7-4fd6-b73c-e305f63dd0d2%22%2c%22Oid%22%3a%22a0326ab2-2cd2-4a84-920a-0fad5bb5bc8b%22%7d 

Etkinlik dili Türkçe olacaktır.

Katılımlarınızı bekliyoruz.

*The organized online event is announced in Turkish above since the event will be held in Turkish.