2024 Yılının İlk Sosyal Bilimciler İçin Araştırma Çalıştayı Yapıldı.

2024 yılının birinci “Sosyal Bilimciler için Araştırma Çalıştayı” etkinliği (Research Workshop for Social Scientists-REWOSS) 27 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Mehdi Sosar, "Political Sentiment Analysis Using ML & Deep Learning Models: A Case Study of 2023 Turkish General Elections" başlıklı taslak çalışmasını İktisadi İdari Bilimler Fakültesi üyelerine sundu. Araştırma Çalıştayı, devam eden akademik çalışmaların kapsamlı şekilde tartışılmasını ve yazara geri bildirimde bulunmayı amaçlıyor.