İİSB Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Gizem SARISOY AKSÜT ve 4. sınıf öğrencisi Begüm AYDIN' ın başarısı

İİSB Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Gizem SARISOY AKSÜT ve 4. sınıf öğrencisi Begüm AYDIN' ın başarısı

 

İİSBF Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gizem SARISOY AKSÜT' ün Danışman, İİSBF Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Begüm AYDIN' ın Yürütücü olarak görev aldığı “"Algılanan Ebeveyn Psikolojik Kontrolü ve Yeme Tutumları Arasındaki İlişkide Utanç ve Öz şefkatin Rolü” başlıklı proje 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023 yılı 2. dönem kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.