Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Personel ve Öğrencilerimizin Başarısı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrenciler,

“TÜBİTAK “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2023/2. dönemi kapsamında, Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik personeli ve öğrencilerimizin 6 araştırma projesi desteklenmek üzere kabul edilmiştir.

ABÜ olarak öğrencilerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Bölümü

Proje Başlığı

Araştırmacı Öğrenciler

Proje Danışmanı

Hemşirelik

Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Bireylerin Algıladığı Stresin Uyku Kalitesine Etkisi

Fatma DAŞKIN, Ahmed ALNAJJAR

Dr. Öğr. Üyesi Arife ALTIN ÇETİN

Hemşirelik

Yoğun Bakım Hemşirelerinin El Hijyeni İnançları ve Uygulamalarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Ediz SARICA

Aleyna KARA

Arş. Gör. Ayşenur DAYAN

Hemşirelik

Farklı Kronik Hastalığa Sahip Bireylerin Öz Etkililik Düzeylerinin Yaşam Kalitesine Etkisi

Buse YAŞAR

Arş. Gör. Ümmühan DUMAN

Ebelik

Doğumda Öğrenci Ebelerin Rehberliğinde Uygulanan Nefes Egzersizlerinin Doğum Sonuçlarına ve Doğum Memnuniyetine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Rümeysa SADIKOĞLU

Cennet Gül KOCABIYIK

İlayda SARI         

 

Dr. Öğr. Üyesi Seda SERHATLIOĞLU

 

Ebelik

Doğumda Sürekli Ebe Desteğine İlişkin Öğrenci Ebelerin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

 

Şerife Beyza BULUT

Rümeysa SARAN         

 

Dr. Öğr. Üyesi Seda SERHATLIOĞLU

 

Ebelik

Öğrenci Ebeler Tarafından Verilen Doğum Desteğinin Doğum Sürecine, Doğum Algısına ve Doğum Memnuniyetine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

 

Ayşe Rümeysa SAĞLAMÖZ   

Gülistan TUNÇ

Sena YUMRUTEPE

     

Dr. Öğr. Üyesi Seda SERHATLIOĞLU