Antalya Bilim Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Dişçilik Hizmetleri Bölümü, Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümlerinden oluşmaktadır.


Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü bünyesinde Fizyoterapi Programı yer almaktadır.

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Menekşe CENGİZ

Fizyoterapi Programı
Program Koordinatörü

Öğr. Gör. Ayşe Cansu TÜRKER

 

Dişçilik Hizmetleri Bölümü bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Programı yer almaktadır.

 

Dişçilik Hizmetleri Bölümü
Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZCAN

Ağız ve Diş Sağlığı Programı
Program Koordinatörü

Prof. Dr. Gülperi KOÇER

 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü bünyesinde 7 farklı program bulunmaktadır. Bunlar:

Anestezi Programı, Ameliyathane Hizmetleri Programı, Diyaliz Programı, İlk ve Acil Yardım Programı, Optisyenlik Programı, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı.

 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Hasan ÖZDOĞAN

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL

Anestezi Programı
Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL

 

Ameliyathane Hizmetleri Programı
Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÇAYNAK

 

Diyaliz Programı
Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZ

 

İlk ve Acil Yardım Programı
Program Koordinatörü

Öğr. Gör. Mine ORUÇ

 

Optisyenlik Programı
Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Erdi BİLGİÇ

 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
Program Koordinatörü

Öğr.Gör.Ahmet ÜNLÜ

 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
Program Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Fatma TURNA DEMİR