Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Zorunlu Staj Bilgileri

Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören her öğrenci, mezun olabilmek için staj esaslarındaki hükümler uyarınca yapması gereken stajı başarı ile tamamlamak zorundadır. Stajını başarı ile tamamlamamış öğrenciye, tüm derslerinde başarılı olsa dahi çıkış belgesi veya diploma verilmez.

Öğrencilerin tamamlamak zorunda oldukları staj süresi otuz (30) iş günüdür. Öğrenciler tamamlamakla yükümlü oldukları bu süreyi 2. yarıyılı (1. sınıf) takip eden staj döneminde tamamlamak zorundadır.

Çift Anadal Programına kayıtlı öğrenciler, Çift Anadal yaptığı program kapsamında zorunlu otuz (30) gün, Anadal programı stajı ile birlikte toplamda altmış (60) gün staj yapmak zorundadır. Staja devam zorunludur. Stajlar, belirlenen sürede kesintisiz olarak tamamlanır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul’una yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri akademik birimde yapmış oldukları stajlarını belgelendirmeleri zorunludur. Bu öğrencilerin daha önce yapmış oldukları stajlar, Staj Komisyonu’nun uygun görmesi durumunda kabul edilir. Bu öğrencilerden staj eksiği olanlar, bu esasların hükümlerine göre stajlarını tamamlamak zorundadırlar.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi’nde staj ile ilgili tüm kurallar ayrıntılı bir şekilde bulunmaktadır.