Yüksekokulumuzun stratejik planları ve hedefleri arasında yetiştireceği sağlık personellerine, bilim ve araştırma kültürünün güçlenmesine katkıda bulunan, özgün ve eleştirel düşünebilmelerini sağlayan, evrensel değerler ve beceriler kazandırabilen, katılımcı, destekleyici ve şeffaf bir yüksekokul olabilmektir.

Eğitim-öğretimde kalitenin arttırılması için eğitim-öğretim programlarının ulusal/uluslararası alanda rekabeti artırıcı biçimde güncel tutulması, geliştirilmesi ve destekleyici etkinliklerin arttırılması planlanmaktadır.

Bilim, araştırma, yaratıcılık ve yenilikçilik kültürünün güçlendirilmesi amacıyla alt yapı projelerinin oluşturulması, ulusal/uluslararası eğitim-öğretimdeki değişim programlarına öğrencilerin katılımlarının teşviki hedeflenmektedir.

Yüksekokul Öğretim Elemanları ve öğrenci motivasyonlarının artırılması için çeşitli araştırma projelerinde lisans/lisansüstü öğrencilerinin görevlendirilmesi, üniversite kampüsünde sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve Yüksekokul programlarının etkili bir biçimde tanıtılması planlanmaktadır.