Yeni Rektörümüz Prof. Dr. İsmail YÜKSEK

23.12.2016 tarih ve 29927 sayılı  Resmi Gazete ‘de yer alan, Cumhurbaşkanlığımızın 22.12. 2016/106 karar sayılı gerekçesine istinaden; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddeleri uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine,Üniversitemiz Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Sayın Prof. Dr. İsmail YÜKSEK atanmıştır.

Prof. Dr. İsmail Yüksek Hocamıza görevinde başarılar dileriz.