Akademik Kadro İlanı

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Adaylarda Aranan Nitelikler:

  1. Adayların; 

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 
b) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, 
c) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

  1. Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gereklidir. 

Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler:

Bölüm ve başvurulacak alanı belirten bir dilekçe ekinde;
Bilimsel çalışmalarını, yayınlarını ve atıflarını kapsayan dosya (Profesörler 6 adet, Doçentler için 4, Yardımcı doçentler için 4 adet),
Özgeçmiş,
Nüfus Cüzdan Sureti,
Noter Onaylı Diploma, 
Dil Belgesi,
Fotoğraf (4adet).

Birim

Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Hukuk Fakültesi

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Profesör

1

Felsefe bölümü mezunu olmak
Doktorasını Felsefe alanında yapmış olmak.                                                              İyi derecede yabancı dil biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

- Fizik Bölümü lisans mezunu olmak.
-Doktorasını atom altı parçacıklar üzerinde yapmış olmak
-T2K deneyi üzerinde çalışmalar yapmış olmak
-Yabancı dil/ler biliyor olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

-Fizik ve Matematik Bölümü lisans mezunu olmak.
-Doktorasını katmanlı yarı iletkenler üzerinde yapmış olmak.
-Katmanlı kristaller üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
-Yabancı dil/ler biliyor olmak

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

-Matematik alanında lisans mezunu olmak.
-Doktorasını kriptografi alanında yapmış olmak.
-Blok şifrelerin kripto-analizi ve kimlik doğrulamalı şifreleme ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
-Yabancı dil/ler biliyor olmak

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

-Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak.
-Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yapmış olmak.
-Biyoenformatik alanında çalışmalar yapmış olmak.
-Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

--İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak.
-Ulaştırma alanında doktora yapmış olmak
-Ulaştırma mühendisliği, alanında çalışmalar yapmış olmak.
-Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

-İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak.
-Hidrolik alanında doktora yapmış olmak
-Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

-Endüstri Mühendisliği Alanında doktora yapmış olmak
-Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

-Matematik Bölümü lisans mezunu olmak.
- Matematik Bölümü alanında doktora yapmış olmak
-Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

-Elektrik–Elektronik bölümü lisans mezunu olmak.
- Teknoloji Yönetimi konusunda doktora yapmış olmak
-Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

-Mekatronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.
-Makine Teorisi ve Kontrol Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
-Yabancı dil/ler biliyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme
Bölümü

Doçent

1

-İşletme alanında doktora yapmış olmak.
- Stratejik Yönetim, İnsan kaynakları yönetimi, liderlik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
-Yüksek lisans  tezi yönetmiş olmak.
-Yabancı dil/ler biliyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Yardımcı Doçent

1

-Ekonomi alanında doktora yapmış olmak.
-Mikroekonomi, Micro Ekonometri,
-Endüstriyel organizasyon alanında çalışmalar yapmış olmak
-Yabancı dil/ler biliyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

1

-Siyaset Bilimi ya da Uluslararası İlişkiler alanında lisansüstü derecesine sahip olmak
 -Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ya da Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak.
-Karşılaştırmalı Siyaset, Vatandaşlık ve Sivil Toplum alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Yabancı dil/ler biliyor olmak

Turizm Fakültesi

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

1

-Turizm alanında ve /veya kültürel miras konusunda doktora yapmış olmak.
-Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

1

-Arkeoloji ve Sanat tarihi Bölümü mezunu olmak.
Kültürel miras yönetimi, alan yönetimi, Arkeoloji ve turizm alanında çalışmalar yapmış olmak.
-Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

1

-Turizm Fakültesi lisans mezunu olmak.
Beslenme alanında doktora yapmış olmak.
-Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

- İç Mimarlık ve Çevre tasarımı lisans mezunu olmak.
- İç Mimarlık alanında doktora yapmış olmak
- İç mimari tasarım alanında profesyonel çalışmalar yapmış olmak
-Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yardımcı Doçent

1

- Mimarlık tarihi alanında doktora yapmış olmak
-Yabancı dil/ler biliyor olmak.

 

* Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir

İlan Tarihi                 : 30.12.2016
Son Başvuru Tarihi :  14.01.2017