Öğretim Elemanı İlanı Sonuçları

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

 

            Üniversitemize bağlı birimlerine alınmak üzere ilana verilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları için giriş sınavı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. maddesine göre yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asil olarak kazanan adayların isimleri aşağıdaki listelerde belirtilmiştir.

 

 “Asil” olarak kazanan adayın açıktan veya naklen atanmak istediklerini belirtir bir dilekçe ile aşağıda istenilen evrakları  12.12.2017 tarihi (Salı günü saat 17.00) mesai bitimine kadar Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne (Ana Kampüs, Rektörlük Binası Zemin Kat) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İSTENİLEN EVRAKLAR

 1. Başvuru Dilekçesi (Örnek Dilekçe İçin Tıklayınız...)
 2.  Özgeçmiş ( YÖK Formatında)
 3. Diplomalar veya mezuniyet belgelerinin noter onaylı suretleri
 4. Transkript belgelerinin noter onaylı suretleri.
 5. ALES sonuç belgesi
 6. Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 7. 2 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi
 8. 6 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
 9. Kan Grubu Kartı Fotokopisi (Ehliyette yazılı ise Ehliyet Fotokopisi)
 10. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği – İkametgâh İlmühaberi ( E- devlet üzerinden alınabilir)
 11. Adli Sicil Kaydı ( E- devlet üzerinden alınabilir)
 12. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (tecil veya terhis belgesi) ( E- devlet üzerinden alınabilir)
 13. Sağlıkla ilgili Evraklar

-Hemogram Testi Sonuç Raporu  

-Tüberküloz olmadığını belirten Akciğer Filmi Raporu

-Bilgisayar ile çalışmaya uygundur ibaresi içeren Göz Muayene Raporu

 1. Antalya-Çallı Denizbank Şubesinden açılan hesaba ait, Hesap Cüzdan Fotokopisi
 2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Formu indirmek için tıklayınız...)

 

 

 

 

 

 

İlan No

1020152

  Birim

   Adalet Meslek Yüksekokulu

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

   Kamu Hukuku

  Kadro Unvanı

   Öğretim Görevlisi

  Değerlendirme Sonuçları

   Detaylar İçin Tıklayınız...

 

İlan No

1020153

  Birim

   Adalet Meslek Yüksekokulu

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

   Özel Hukuk

  Kadro Unvanı

   Öğretim Görevlisi

  Değerlendirme Sonuçları

   Detaylar İçin Tıklayınız...

 

İlan No

1020154

  Birim

   Adalet Meslek Yüksekokulu

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

   Kamu Hukuku-Felsefe Alanı

  Kadro Unvanı

   Öğretim Görevlisi

  Değerlendirme Sonuçları

   Detaylar İçin Tıklayınız...

 

İlan No

1020155

  Birim   

   Hukuk Fakültesi Dekanlığı

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

   Kamu Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

   Anabilim Dalı

  Kadro Unvanı

   Araştırma Görevlisi

  Değerlendirme Sonuçları

   Detaylar İçin Tıklayınız...

 

İlan No

1020156

  Birim

   Hukuk Fakültesi Dekanlığı

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

   Kamu Hukuku, İdare Hukuku Anabilim Dalı

  Kadro Unvanı

   Araştırma Görevlisi

  Değerlendirme Sonuçları

   Detaylar İçin Tıklayınız...

 

İlan No

1020158

  Birim

   Meslek Yüksekokulu

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

   İnşaat Bölümü, İnşaat Teknolojileri Programı

  Kadro Unvanı

   Öğretim Görevlisi

  Değerlendirme Sonuçları

   Detaylar İçin Tıklayınız...

 

İlan No

1020159

  Birim

   Meslek Yüksekokulu

  Bölüm/ Anabilim Dalı / Program

   Bilgisayar Teknolojileri Bölümü,Bilgisayar     Programcılığı 

   Programı

  Kadro Unvanı

   Öğretim Görevlisi

  Değerlendirme Sonuçları

   Detaylar İçin Tıklayınız...