Nimetullah BURNAK

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 31. Madde ile Görevlendirme ***

Nimetullah BURNAK

Nimetullah Burnak-Biyografi

Nimetullah Burnak Endüstri Mühendisliği bölümünde profesördür. Lisans programını Nisan 1978'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünde, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde ise Doktorasını tamamlamıştır. 1979-1993 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. Doktora sonrası çalışmalarını 1989'da altı ay boyunca ABD'nin Philadelphia şehrinde Drexel Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGU), Ağustos 1993'te Anadolu Üniversitesi'nden bazı fakülteleri ayırarak kuruldu ve ESOGU'da Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne katıldı. 1996 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümü'e profesör olarak atandı. ESOGU'da bölüm başkanı, üniversite senatosu üyesi, yönetim kurulu üyesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve diğer birçok görevde yer almıştır. Kasım 2019'da ESOGU'dan emekli olmuş ve Şubat 2020'de Antalya Bilim Üniversitesi'nde endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Araştırma alanları istatistik, toplam kalite yönetimi, üretim ve hizmet sistemleri gibi konuları kapsamaktadır. Kamu ve özel sektörde birçok projeyi ekip üyesi ve/veya proje direktörü olarak tamamlamıştır. Birkaç örnek şöyledir: KORDSA: İstatistiksel Süreç Kontrolü, TEI (Eskişehir) İstatistiksel Teknikler-Altı Sigma Eğitimi, KOSGEB (Danışman olarak birçok şehir) Kalite Güvence Sistemlerine Giriş-ISO 9000. Birçok Yüksek Lisans ve Doktora tezleri. İstatistik, istatistik kalite kontrolü, deney tasarımı, kabul örneklemesi, toplam kalite yönetimi konularında lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Ayrıca birçok şirkette endüstriyel sorunlara başvuran mezuniyet öğrencileri ile birlikte yüksek lisans tezleri yürütmüştür. Ayrıca kalite ile ilgili konularda yeni araştırma/uygulama projeleri yürütmekte ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşmaya isteklidir.