BAĞIŞ KİTAP KABUL FORMU

Kütüphaneye bağış yapılan materyaller, koleksiyon geliştirme politikası içinde değerlendirilerek kabul edilmektedir. Politikamız, Üniversite’nin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet faaliyetleri kapsamındaki ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmektedir. 
• Koleksiyona dahil edilecek materyaller; Kütüphane koleksiyonunda olmayan kaynaklardan seçilebileceği gibi, kütüphanede olmasına rağmen kaynağın niteliğine ve kullanım sıklığına göre fazla nüsha olarak alınabilir.
• Sosyal Bilimler dışındaki materyallerin yayın tarihi son 5 yıldan eski olmamalıdır ve periyodik yayınların devamlılığı sağlanmalıdır.
• Kullanılmayacak derecede yıpranmış, sayfaları eksik, yırtık kaynaklar, fotokopi ile çoğaltılmış kaynaklar koleksiyona dahil edilmemektedir.
•Tezler, Bağış olarak kabul edilmektedir.
• Posta yoluyla gelen her bağışın koleksiyona katılması söz konusu değildir.
       Koleksiyon Geliştirme Birimi, belirtilen noktalar ışığında bağışlanan materyalin koleksiyona dahil edilip edilmemesine karar verir. Koleksiyona dahil edilmeyen materyaller, bağış sahibinin talepte bulunmasıyla iade edilebilir veya kütüphanenin inisiyatifi doğrultusunda başka üniversite ve okullara gönderilebilir. 
         Yukarıda belirtilen maddeleri okudum ve kabul ediyorum. 

Adı/First Name: 
Soyadı/Surname: 
E-Posta Adresi/E-Mail Address:

Adres/Address:                                                                                                                           İmza/Signature:
Telefon/Phone:
Faks/Fax:
Tarih/Date:

Kitap Adı                                                                 Yazar Adı                                                                 Yılı
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..........................