Misyon

Turizm sektörünün gelişmesi ve iyileşmesi doğrultusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar ve uygulamalı çalışmalar yaparak, projeler geliştirerek turizm sektörünün sorunlarını belirlemek, bu sorunlara çözüm önerileri geliştirilmesine ve turizm alanında politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak, sektörle işbirliği yaparak danışmanlık hizmeti sağlamak, hem akademik hem sektörel gelişmelerle ilgili paydaşları bilgilendirmek.