Turizm Deneyimsel Öğrenme Programı(Tourism Experiential Learning Programme – TELP)

Turizm Deneyimsel Öğrenme Programı (TELP) 2021 yılında başlatılan bir öğrenci değişim projesidir. TELP, Antalya Bilim Üniversitesi (ABU) Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURAM) ile Kazakistan gibi Türki Cumhuriyetlerindeki Üniversiteler ve ABU’nun Partner Otelleri (PH) arasında eğitim ve çalışma alanında işbirliği amaçlamaktadır. TELP öğrenci profilini üniversitelerin 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 18 yaş altı öğrenciler TELP’ e kabul edilmemektedir.

ABU’da Turizm alanında verilen teorik ve uygulama dersleri kapsamında eğitilen Kazak lisans öğrencileri, TELP projesi ile hem akademik alanlarda ki buna yabancı dil gelişimi de dahil (Türkçe ve İngilizce) hem de Türkiye’de yaşam ve kültür konularında bilgi ve görgülerini turizm deneyimi ile birleştirerek artırmaktadırlar. Böylece TELP projesi, Kazak Turizminin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel yani iş gücüne, Türkiye’deki Turizm sektörü çalışma ve çalışan kültürünün Kazak öğrencilere adapte edilmesiyle katkı sağlarken, paralel olarak Türkiye'nin ve üniversitenin yurtdışındaki tanıtım faaliyetlerinin daha da etkili hale gelmesine destek olmaktadır. Bununla birlikte, özellikle üniversite son sınıf TELP öğrencilerine, TELP sırasındaki performanslarına göre Kazakistan’a döndüklerinde işbirliğinde olduğumuz otellerimize yaptıkları iş başvurularında öncelik verilmektedir.

Kazak öğrenciler TELP süresince araştırma, bilgi ve görgülerini artırmak için Türk Dili 1, Turizm için Hijyen, Sanitasyon ve İş Güvenliği, Tarihi Şehirler ve Turizm ve TELP Stajı derslerini almaktadırlar. Öğrenciler stajları boyunca staj defteri tutmakla yükümlüdürler. Staj dersinden başarıları ABU'daki danışman(%40) ve oteldeki bölüm amirinin (%60) ortak değerlendirmesi sonucunda belirlenir. Diğer dersler için sınavlar yapılır. Ders ve stajlarından başarılı olan öğrencilere TELP katılım sertifikası düzenlenir.

TELP başvuruları açıldığında, öğrenciler başvurularını online ortamda buradan kayıt oluşturarak yaparlar.

2021 yılı itibariyle TELP’e katılan ve protokol imzaladığımız Kazak üniversiteleri aşağıda verilmiştir.

1

Akhmet Yassawi University

Turkestan

2

Al-Farabi Kazakh National University

Almaty

3

International University of Tourism and Hospitality (IUTH)

Turkestan

4

Kazakh Academy Sports and Tourism University

Almaty

5

Kazakh University of Technology and Business (KAZUTB)

Astana

6

L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU)

Astana

7

Yessenov University

Aktau