Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Adaylarda Aranan Nitelikler:

  1. Adayların; 

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 
b) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, 
c) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

  1. Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların eğitim ve araştırma yapacak/yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gereklidir. 

Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler:

Bölüm ve başvurulacak alanı belirten bir dilekçe ekinde;

Bilimsel çalışmalarını, yayınlarını ve atıflarını kapsayan dosya(Profesörler için 5 adet)  (Doçentler ve Doktor Öğretim Üyesi için 4 adet),

Detaylı bilgi http://www.antalya.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Özgeçmiş,
Nüfus Cüzdan Sureti,
Noter Onaylı Diploma,

Güvenlik Soruşturma Formu,

Dil Belgesi,
Fotoğraf (4adet).

Birim

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Profesör

1

  • Mimarlık Lisans mezunu olmak, bu alanda -
  • Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,
  • Bina bilgisi alanında yayın ve çalışmaları olmak,
  • YÖK kriterlerine göre yabancı dilde (İngilizce) eğitim verebilecek durumda olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Doç. Dr.

1

  • Mimarlık Bölümünde lisans veya doktoralı olmak,
  • YÖK kriterlerine göre yabancı dilde (İngilizce) eğitim verebilecek durumda olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Dr. Öğr. Üyesi

1

  • Mimarlık Bölümünde lisans veya doktoralı olmak,
  • YÖK kriterlerine göre yabancı dilde (İngilizce) eğitim verebilecek durumda olmak.

 

İlan Başlama: 19.04.2018

İlan Bitiş: 03.05.2018