CS102 Programlamaya Giriş II 4 7
    MATH213 Ayrık Matematik 3 5
    CS201 Nesneye Dayalı Yazılım Geliştirme 4 7
    CS221 Dijital Sistemler 4 7
    CS222 Bilgisayar Organizasyonu ve Tasarımı 4 6
    CS210 Veri Yapıları 3 6
    CS311 Algoritmalar 3 6
    CS361 İşletim Sistemleri 4 6
       
  Aşağıdaki Üç Dersten Biri    
    CS303 Programlama Dillerinin Temelleri 3 6
    CS330 Veri Tabanı Sistemlerine Giriş 4 6
    CS306 Yazılım Mühendisliği  3  6