Antalya Bilim Üniversitesi

Stratejik Planlama

ve Kalite Komisyon Üyesi

 

Prof. Dr. Eşref DEMİR

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/kalite-koordinatorlugu/icerik/antalya-bilim-universitesi-kalite-komisyonu

 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Şikâyet Yöneticisi

 

Prof. Dr. Eşref DEMİR

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/kalite-koordinatorlugu/icerik/sikayet-birimi-yoneticileri

 

 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Şikâyet Sorumlusu

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZCAN

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/kalite-koordinatorlugu/icerik/sikayet-birimi-yoneticileri

 

 

 

 

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Kalite Temsilcileri

 

 

Prof. Dr. Eşref DEMİR (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZCAN (Üye)

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/kalite-koordinatorlugu/icerik/akademik-kalite-temsilcileri

 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ERASMUS Koordinatörü

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma TURNA DEMİR

 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Açık Erişim Sistemi Temsilcisi

 

 

Doç.Dr. Hasan ÖZDOĞAN

 

http://acikerisim.antalya.edu.tr/handle/20.500.12566/555

 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Memnuniyet Anketi Komisyonu Temsilcisi

 

 

 

Doç.Dr. Hasan ÖZDOĞAN

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Engelli Öğrenci Birimi Temsilcisi

 

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZCAN

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Laboratuvar ve Cihaz Sorumlusu

 

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL