Antalya Bilim Üniversitesi

Stratejik Planlama ve Kalite Komisyon Üyesi

Prof. Dr. Lütfiye Bikem SÜZEN

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/kalite-koordinatorlugu/icerik/antalya-bilim-universitesi-kalite-komisyonu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Şikâyet Yöneticisi

Prof. Dr. Lütfiye Bikem SÜZEN

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/kalite-koordinatorlugu/icerik/sikayet-birimi-yoneticileri

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Şikâyet Sorumlusu

 Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZCAN

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/kalite-koordinatorlugu/icerik/sikayet-birimi-yoneticileri

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Kalite Temsilcileri

 Prof. Dr. Lütfiye Bikem SÜZEN (Başkan)

Doç. Dr. Hasan ÖZDOĞAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZCAN (Üye)

https://antalya.edu.tr/tr/bolumler/kalite-koordinatorlugu/icerik/akademik-kalite-temsilcileri

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

ERASMUS Koordinatörü

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Dişçilik Hizmetleri Bölümü

ERASMUS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Nesligül Niyaz KÖKDERE

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü

ERASMUS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Açık Erişim Sistemi Temsilcisi

 Doç. Dr. Hasan ÖZDOĞAN

 http://acikerisim.antalya.edu.tr/handle/20.500.12566/555

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Memnuniyet Anketi Komisyonu Temsilcisi

 Doç.Dr. Hasan ÖZDOĞAN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Engelli Öğrenci Birimi Temsilcisi

 Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZCAN

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Laboratuvar ve Cihaz Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Bekir KABASAKAL