Altın Portakal’da Hukuk ve Sinema Paneli

Ülkemizin ve dünyanın prestijli ve köklü film festivallarinden olup 54. kez düzenlenmekte olan Uluslararası Antalya Film Festivali bünyesinde düzenlenen “Antalya Film Forum” etkinlikleri dahilinde “Hukuk ve Sinema” konulu söyleşi, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Sayın Prof. Dr. İbrahim Dülger’in moderatörlüğünde, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Sayın Doç. Dr. Sezgin Seymen Çebi, Sayın Doç. Dr. Halit Yılmaz ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Banu Bozkurt Bozabalı‘nın konuşmacı olarak katılımlarıyla 26 Ekim 2017 tarihinde Cam Piramit’te etkinlik için ayırılmış alanda gerçekleştirilmiştir. İlginin yoğun ve katılımın yüksek olduğu söyleşide akademisyenlerimiz uzmanı oldukları alanlarda bu iki disiplinin kesiştiği, birbirine yakınlaştığı ve birbirinden uzaklaştığı noktaları, engin tecrübelerini de aktararak dinleyicilere bir bilgi ziyafeti yaşatmışlardır.

Anayasa hukuku alanında uzman olup aynı zamanda Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Hukuk ve Sinema” dersini de vermekte olan Sayın Doç. Dr. Sezgin Seymen Çebi, doğal hukuktan pozitivist hukuka geçişin tarihsel sürecini, sinemanın ortaya çıkış döneminin pozitivist hukukun en uçlaşmış hale geldiği zamana denk gelmiş olmasının sinemaya bakış açısını nasıl etkilediğini, antik Yunandan günümüz dünyasına kadar gelen spektrumda ele almıştır.

İdare hukuku alanında uzman olan Sayın Doç. Dr. Halit Yılmaz, sinema filmlerinin küresel ölçekte tabi olduğu denetimlere ilişkin güncel eğilimleri, ülkemizde sinema eserlerinin tabi olduğu izin sistemini, bu sistemin eksileri ve artılarını, yerine nasıl bir sistem koyulabileceği konusundaki kıymetli düşüncelerini aktarmıştır.

Taşıma hukuku alanında uzman olup aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi’nde çeşitli fakültelerde medya hukuku ve fikri haklara ilişkin dersler vermekte olan Sayın Yrd. Doç. Dr. Banu Bozkurt Bozabalı, sinemaya olan derin tutkusunun nasıl başladığını, oldukça engin olduğu anlaşılan sinema kültüründen verdiği anektot ve metaforlar eşliğinde anlatmış; ardından ülkemizde sinema eserlerinin korunmasına ilişkin kuralların neler olduğunu, fikir ve sanat eserleri kanununun sinemaya ilişkin kavramları ne şekilde ele aldığını ve kimlere hangi haklar tanıdığını, özgün ve samimi üslubuyla dinleyicilere aktarmıştır.

Ceza hukuku alanında uzman olan Sayın Prof. Dr. İbrahim Dülger ise bahsi geçen konuların ceza hukuku alanına yansımaları hakkında kısa bilgilendirmeler yapmıştır.

Söyleşiye hukuk fakültesi öğrencilerinin yanı sıra sinema sektörü çalışanları da katılmış ve söyleşinin ardından sorular yönlendirilmiştir. Söyleşinin kapanış konuşmasını yapan festival yetkilileri ise hukuk ve sinema ilişkisinin bu şekilde ele alınmasının oldukça faydalı olduğunu ve önümüzdeki yıllarda da düzenlenecek etkinliklerde bu yönde söyleşilerin devam etmesini arzuladıklarını belirtmiştir.