Avrupa'daki ve Türkiye'deki İç Siyasetin AB-Türkiye İlişkilerine Etkisi

Bu seminerde üye devletlerin iç siyasi dinamiklerinin, Avrupa Birliği’nin yapısını nasıl şekillendirdiği tartışılmıştır. Bu bağlamda Avrupa’da yükselen aşırı sağ eğilimler, bunun Birlik politkalarına ve Türkiye ile ilişkilere etkisine de değinilecektir. Avrupa Birliği’nin ve AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğine yönelik çeşitli senaryolar değerlendirilmiştir.

Doktora çalışmalarını 2002 yılında ABD’de Minnesota Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamlayan Doç. Dr. Bahar Rumelili, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi ve Jean Monnet Kürsüsü Başkanı’dır. Uluslararası ilişkiler teorisi, Avrupa kimlik oluşum süreci, AB’nin Türkiye’deki siyasi reform süreci ve Türk-Yunan ilişkilerine etkisi konularında araştırmalar yürütmektedir. 2007 yılında Palgrave yayınevi tarafından Constructing Regional Community and Order in Europe and Southeast Asia adlı kitabın yazarı ve 2015 yılında Routledge yayınevi tarafından yayınlanan  Conflict Resolution and Ontological Security: Peace Anxieties adlı kitabın editörüdür. Bunlara ek olarak European Journal of International Relations, Review of International Studies, Journal of Common Market Studies, ve Journal of International Relations and Development gibi dergilerde bilimsel makaleleri yayınlanmıştır. 2009 yılında Türkiye Bilimler Akademisi GEBİP ödülüne layık görülen Rumelili, 2014 yılında da TÜBİTAK teşvik ödülünü kazanmıştır